Over FreelanceCommunity.nl

Hoe werkt het?

FreelanceCommunity biedt ZZPers een platform om opdrachten uit te zetten, bijvoorbeeld wanneer zij zelf gevraagd zijn door een opdrachtgever maar niet beschikbaar zijn, net een ander specialisme hebben, of wanneer zij zelf extra handjes nodig hebben in hun eigen onderneming. Geïnteresseerde ZZPers kunnen op deze opdrachten reageren. Indien er een match is introduceert de ZZPer die de opdracht heeft uitgezet de geinteresseerde(n) bij de opdrachtgever. De geinteresseerde(n) onderhandelt zelf over de voorwaarden van de opdracht (waarbij de aanbrenger natuurlijk wel wat advies kan geven). De aanbrenger en de geinteresseerde kunnen onderling een bemiddelingsfee overeenkomen.

Missie

Freelancecommunity.nl heeft als doel om de samenwerking tussen en de werkgelegenheid van ZZPers en freelancers te stimuleren. 

Voor wie?

  • Freelancers en ZZPers die opdrachten uit hun netwerk horen waar ze zelf niet op willen / kunnen reageren.

  • Freelancers en ZZPers die vanuit hun eigen onderneming een opdracht hebben voor andere freelancers en ZZPers.

  • Voor freelancers en ZZPers die op zoek zijn naar een opdracht.

  • FreelanceCommunity.nl is niet bedoeld voor tussenbureau’s. Wij zullen steekproefsgewijs nieuwe aanmeldingen en opdrachten checken om de passendheid op deze site te beoordelen. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die als ZZPer of freelancer actief zijn in arbeidsbemiddeling.

  • Freelancers en ZZPers uit alle sectoren zijn welkom.

 

De ZZP Community valt of staat bij de actieve inbreng door en voor mede-ZZPers!
– Margot Snieders

Door wie?

FreelanceCommunity.nl is in 2016 gestart door Margot Snieders. Margot is sinds 2010 ZZPer in de financiële sector. Margot zag in haar omgeving dat interimmers vaak als eerste worden benaderd door hun huidige opdrachtgever met de vraag of zij wellicht beschikbare ZZPers / freelancers in hun netwerk hebben. Het leek haar dan ook mooi als er een laagdrempelig platform zou zijn waar ZZPers / freelancers elkaar kunnen zoeken én vinden. 

Er zijn veel websites waar opdrachten op staan. De meeste sites worden echter gevuld door gespecialiseerde tussenbureaus of door de opdrachtgever, niet door ZZPers en freelancers zelf. 

In eerste instantie bestaat de site alleen nog uit een beperkt platform. Wanneer er inderdaad behoefte bestaat in de markt aan een dergelijk platform kan de site verder worden uitgebreid tot een werkelijke community. 

FreelanceCommunity.nl is momenteel in de testfase, waarin we onder andere onderzoeken of er behoefte is aan deze site en wat er nog verbeterd kan worden. Voor een succesvolle community is het van levensbelang dat er voldoende vraag en aanbod is. Feedback is ook van harte welkom. Heb je tips, verbeterpunten, ideeen of vragen, neem contact met ons op, dan kunnen we er mee aan de slag.

Ondersteun dit initiatief door je netwerk te betrekken en vraag je mede ZZP-ers om zich aan te sluiten!